Mendelova univerzita v Brně

Rekonstrukce auly

Při zadání byla předána projektová dokumentace pro provádění stavby (DPS interiéru).
Na základě výsledku realizace projektu byla následně zpracována dokumentace skutečného provedení stavby.

Jednalo se o rekonstrukci stávajícího prostoru velkokapacitní Auly v objektu Fakulty regionálního rozvoje a mezinárodních studií MENDELU se zachováním funkční náplně Auly sloužící jako fórum pro setkávání posluchačů, pro prezentace a přednášky. Stávající interiér, mobiliář a technické vybavení AV technikou bylo nahrazeno novými tak, aby byly lépe naplněny soudobé technické, materiálové a funkční požadavky fakulty. 

Projektant

DPS - Ing. arch. Pavel Rada, Ing. arch. Kristýna Leitgebová

Místo stavby

BRNO

Investiční náklady

-

Realizace

2018

Kontaktujte
nás!

TELEFON +420 728 187 310