Kavárna v Blansku

CoCo Coffee Company

Realizace spodní stavby a přípravy okolních ploch pro umístění kontejnerové kavárny. Realizace probíhala nad stávajícím technickým zázemím náměstí Svobody 323/3 v plochách původního hotelu Dukla. Sanace stropních konstrukcí a hydroizolačních vrstev spodního podlaží bývalého hotelu Dukla. V návaznosti na to provedení základových konstrukcí pro novou kavárnu a přilehlého zázemí.

Projektant

DPS - Ing. J. Bránský, Ing. Radim Novák

Místo stavby

Blansko

Investiční náklady

-

Realizace

2021

Kontaktujte
nás!

TELEFON +420 728 187 310