ZÁZEMÍ PRO ČÁSLAVSKÉ ZÁCHRANÁŘE

letecká základna

Nová stanice pro záchranou a požární techniku. Jednalo se o realizaci hrubé stavby novostavby hasičské zbrojnice v areálu letecké základny v Čáslavi pro hlavního generálního dodavatele. Naše dodávka spočívala především ve zhotovení veškerých zděných konstrukcí a vybraných železobetonových konstrukcí podlah, retenčních požárních nádrží, dobetonávek stropů, základů a dalších prvků.

Projektant

Místo stavby

ČÁSLAV

Investiční náklady

Realizace

2020

Kontaktujte
nás!

TELEFON +420 728 187 310