Zpracování osobních údajů a Cookies

Informace o zpracování osobních Údajů návštěvníků webu kaiserbau.cz


1. Správce osobních údajů

Správcem osobních údajů je společnost Kaiserbau s. r. o., IČO: 05939615, se sídlem Gebauerova 4502/18, Židenice, 615 00 Brno, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, sp. zn. C 99065 (dále také jako „Správce“).

Správce je možné kontaktovat na adrese jeho sídla, emailové adrese: cisar@kaiserbau.cz, sleglova@kaiserbau.cz, či na telefonním čísle: 728187310, 776777785.

2. Jaké osobní údaje zpracováváme

Zpracováváme pouze ty osobní údaje, které nám sami sdělíte. V případě, že jste návštěvníkem našich webových stránek, zpracováváme Vaše osobní údaje pouze, pokud nám zašlete dotaz či požadavek prostřednictvím našeho webového formuláře.

Zpracováváme následující osobní údaje:
a) jméno a příjmení;
b) e-mail;
c) telefon;
d) lokalitu, kde požadujete realizaci (pokud se rozhodnete nám takový údaj sdělit).

3. Cookies

Abychom Vám usnadnili a zpříjemnili pohyb na našich webových stránkách a zároveň abychom naše stránky mohli neustále vylepšovat, zpracováváme i cookies.

Shromažďujeme pouze tzv. technické či nezbytné cookies, které jsou nutné pro základní funkce webu a ulehčují pohyb po stránkách. Tyto cookies jsou bezpodmínečně nutné pro fungování webových stránek a souhlas návštěvníka webových stránek s těmito cookies není vyžadován. Bez těchto cookies nebudou některé funkce webových stránek možné.

4. Účel zpracování osobních údajů

Správce zpracovává osobní údaje návštěvníků webu za účelem odpovědi na požadavek návštěvníka webových stránek Správce na webové adrese www.kaiserbau.cz zaslaný Správci prostřednictvím webového formuláře.

5. Právní základ zpracování osobních údajů

Právním základem zpracování osobních údajů je (jsou):

5.1. plnění Smlouvy ze strany Správce ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES („GDPR“);

5.2. plnění právních povinností Správce ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR; a

5.3. oprávněné zájmy Správce v podobě určení, výkonu nebo obhajoby nároků Správce plynoucích ze Smlouvy ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR.

6. Příjemci osobních údajů

Osobní údaje klientů – návštěvníků webových stránek – nebudou ze strany Správce předávány či jinak poskytovány žádným třetím osobám.

7. Doba zpracování osobních údajů

Osobní údaje budou zpracovávány pouze po dobu, která je nezbytná s ohledem na účel jejich zpracování.

8. Vaše práva

Klient má právo požadovat od Správce přístup k jeho osobním údajům (viz čl. 15 GDPR), jejich opravu nebo výmaz (viz čl. 16 a 17 GDPR), popřípadě omezení jejich zpracování (viz čl. 18 GDPR). Klient má právo na přenositelnost jeho osobních údajů zpracovávaných Správcem (viz čl. 20 GDPR). Klient je rovněž oprávněn vznést vůči Správci námitku proti zpracování jeho osobních údajů (viz čl. 21 GDPR).

Klient je dále oprávněn podat stížnost u dozorového orgánu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů.