Generální dodavatel pozemních staveb

Pro naše klienty nabízíme provádění staveb formou generální dodávky, lidově řečeno tzv. na klíč. To zahrnuje plánování, výstavbu i dokončení stavby včetně finální kolaudace objektu.

Díky mnohaleté zkušenosti v oboru jsme nejen spolehlivým dodavatelem, ale zároveň odpovědným partnerem našich klientů. Po celou dobu realizace komunikujeme otevřeně a transparentně, včas řešíme případné problémy a pomáháme dohlížet na investiční záměry našich klientů.

Stavby pro bydlení

Stavby pro bydlení slouží k trvalému pobytu. Nejčastěji realizujeme bytové a rodinné domy tzv. na klíč. Pomůžeme s finančním plánováním a zajistíme vše od výběru vhodných dodavatelů a realizace až po předání hotové stavby.

Občanské stavby

S oblibou realizujeme občanské stavby sloužící veřejnosti. Nejčastěji se jedná o kancelářské budovy, obchodní centra, zdravotnická, kulturní a sportovní zařízení, vzdělávací instituce, objekty veřejné správy nebo stavby veřejné dopravní infrastruktury.

Developerské projekty

Pomůžeme vám zrealizovat developerské projekty – od založení stavby až po kolaudaci. Hravě si poradíme s výstavbou rekreačních resortů, industriálních staveb, komerčních budov, bytových komplexů nebo zaštítíme čím dál oblíbenější revitalizaci brownfieldů.

Rezidenční a komerční stavby

Jedná se o nejčastější dva typy staveb, které realizujeme. Rezidenční stavby zahrnují stavby pro bydlení různých velikostí a vybavení. Komerční stavby jsou určeny pro obchodní účely a zpravidla se jedná o hotely, kancelářské budovy, obchodní centra nebo třeba restaurace.

Další služby

Kontaktujte
nás!

TELEFON +420 728 187 310